สไลด์และ vdo เรื่อง Machine Learning for Non-Coders (Anyone)