คำอธิบายหลักสูตร

ในปัจจุบันมีเครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนา web application ได้แบบง่ายๆ โดยอาจจะไม่ต้องเขียนโปรแกรม (No-code) หรือเขียนโปรแกรมเล็กน้อย (Low-code) มากมายทำให้เราสามารถพัฒนา web application ได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้น ในการอบรมครั้งนี้จะใช้เครื่องมือแบบ Low-code เพื่อช่วยแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบต่างๆ และมีส่วนของการพยากรณ์โดยใช้โมเดล Machine Learning ที่ได้เตรียมไว้ให้

หัวข้อการอบรม

  • อธิบายส่วนต่างๆ ของเครื่องมือ Low-code
  • การ config ค่าเพื่อติดต่อกับฐานข้อมูล SQL Server
  • การดึงข้อมูลมาแสดงผลในรูปแบบของ Chart แบบต่างๆ เช่น Pie Chart, Bar Chart
  • การสร้างแบบฟอร์ม (input form) เพื่อรับข้อมูลจากผู้ใช้งาน
  • การเรียกใช้ REST API เพื่อส่งข้อมูลไปยังโมเดล Machine Learning

วิทยากร

  • ดร.เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา
    Data Science Team Lead บริษัท คิวบ์ อนาไลติกส์ คอนซัลติ้ง จำกัด