Use-case: Recommendation

การแนะนำสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละรายถือเป็นเรื่องสำคัญที่หลายธุรกิจต้องการ ถ้าเราลองมองย้อนกลับไปในอดีตที่ผ่านมาในช่วงเวลาที่ผู้ซื้อและผู้ขายได้รู้จักหน้าค่าตากันจะทำให้ผู้ขายรู้จักพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละรายได้เป็นอย่างดีและสามารถแนะนำสินค้าที่ลูกค้าซื้อเป็นประจำหรือสินค้าที่คาดว่าลูกค้าน่าจะสนใจได้ แต่ในปัจจุบันเมื่อลูกค้ามีจำนวนมากขึ้นและช่องทางการจัดจำหน่ายก็มีหลากหลายช่องทางจึงเป็นการยากที่ผู้ขายจะรู้ใจผู้ซื้อได้

แต่ด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บพฤติกรรมต่างๆ ของลูกค้าไว้ได้และสามารถแนะนำสินค้าที่ตรงใจกับที่ลูกค้าต้องการเหมือนเช่นในอดีตที่ผ่านมาได้อย่างอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น เมื่อเราดูภาพยนตร์หรือซีรีย์ใน Netflix จบแล้วจะมีการแนะนำภาพยนต์หรือซีรีย์เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาให้โดยอาจจะพิจารณาจากการที่เป็นผู้กำกับ นักแสดงนำคนเดียวกันกับเรื่องที่เราดูผ่านไปแล้ว หรือจะเป็นแนวเรื่อง (genre) ที่เราชอบดูก็เป็นได้ อีกตั้งอย่างคือเมื่อเราเข้าไปในเว็บ e-commerce แล้วมีการแนะนำสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่เรากำลังสนใจจะซื้ออยู่ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ดูว่าคนส่วนใหญ่ที่ซื้อสินค้านี้แล้วจะซื้อสินค้าใดร่วมไปด้วยนั่นเอง

         โดยส่วนใหญ่แล้วการทำ recommendation จะใช้กับธุรกิจที่มีสินค้าเป็นจำนวนมาก เช่น ธุรกิจค้าปลีก เช่น ซุเปอร์มาร์เก็ต หรือ e-commerce ซึ่งสามารถหารูปแบบของการซื้อสินค้าหรือใช้บริการร่วมกันได้ เช่น เมื่อมีการซื้อสินค้า A และจะมีการซื้อสินค้า B ด้วย ดังนั้นเมื่อลูกค้าคนใหม่มาซื้อสินค้า A แล้วก็จะแนะนำสินค้า B ไปให้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *