แนะนำการใช้งาน Teachable Machine เบื้องต้น

Teachable Machine (https://teachablemachine.withgoogle.com/) เป็นระบบ No-Code Machine Learning Platform ที่ช่วยให้สามารถทำ Deep Learning ง่ายแบบไม่ต้องเขียน code เลยครับ

จากที่เมื่อวานได้อธิบาย No-Code/Low-Code ML Platform ไปเบื้องต้นแล้ว วันนี้ขอแนะนำระบบ Teachable Machine ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยให้สามารถวิเคราะห์รูปภาพ ท่าทาง และเสียงได้แบบง่ายๆ เลยครับ โดยเบื้องหลังจะใช้เทคนิค Deep Learning ซึ่งเป็นเทคนิคหนึ่งที่มีประสิทธิภาพมากสำหรับการจัดการรูปภาพ วิดีโอ เสียงซึ่งเป็นลักษณะข้อมูลแบบ unstructured data (ข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง คือ ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตาราง) ซึ่งข้อมูลลักษณะนี้เราไม่ได้ดูแค่ส่วนใดส่วนหนึ่ง เช่น รูปภาพเราไม่ได้ดูเพียงแค่ pixel เดียวและบอกได้ว่าเป็นรูปอะไร แต่ต้องดู pixel ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือข้อความ (text) ก็ไม่ได้ดูแค่คำใดคำหนึ่งแต่จะดูคำที่เป็นบริบทล้อมรอบด้วย ดังนั้นเทคนิค Deep Learning ซึ่งพิจารณาข้อมูลต่างๆ ร่วมด้วยจึงเหมาะสม

ระบบ Teachable Machine จะมีให้เลือกว่าจะสร้างโมเดลสำหรับงานอะไร เช่น รูปภาพ (Images) เสียง (Sound) หรือ ท่าทาง (Pose)

โดยขั้นตอนการทำงานก็ง่ายมากครับมีเพียง 3 ขั้นตอน คือ

  1. Gather เป็นการรวบรวมข้อมูลที่จะใช้ เช่นรูปภาพต่างๆ หรือ เสียงก็อัดเสียงผ่านทางเว็บได้เลย หรือ ท่าทางก็อัด vdo ผ่านทาง webcam ได้เลย
  2. Train เป็นขั้นตอนการสร้างโมเดล Deep Learning ซึ่งก็ให้กำหนดค่าพารามิเตอร์เบื้องต้นได้
  3. Export เป็นขั้นตอนของการทดสอบโมเดลโดยการใส่รูปภาพ เสียง หรือทำท่าทางใหม่แล้วให้โมเดลที่สร้างขึ้นตอบออกมาว่าเป็นอะไร และสามารถ export โมเดลออกไปใช้ต่อในระบบอื่นๆ ได้

ตัวอย่างการทำงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *