คำอธิบายหลักสูตร

H2O เป็น open source ที่ช่วยในการสร้างโมเดล Machine Learning แบบขนาน (parallel) ที่ทำงานได้บน cluster ต่างๆ เช่น Hadoop cluster ทำให้สามารถรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ๆ ได้ สำหรับการใช้งาน H2O นั้นสามารถใช้ผ่านทาง Python หรือ R ก็ได้ แต่ในการอบรมครั้งนี้เราจะใช้ H2O Flow ซึ่งเป็น Web Interface ของ H2O ที่ทำให้ใช้งานได้ง่ายๆ แบบไม่ต้องเขียนโปรแกรมเลย

หัวข้อการอบรม

 • แนวคิดของเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)
 • แนวคิดของการแบ่งกลุ่มข้อมูล (clustering)
 • แนวคิดของการจำแนกประเภทข้อมูล (classification) และการวิเคราะห์ถดถอย (regression) เบื้องต้น
 • Workshop การประยุกต์ใช้เทคนิค Machine Learning ด้วย H2O flow
  • สร้าง cluster
  • ติดตั้ง H2O และเรียกใช้งาน H2O Flow
  • ตัวอย่างการแบ่งกลุ่มข้อมูลด้วยเทคนิค K-Means
  • ตัวอย่างการจำแนกประเภทข้อมูลด้วยเทคนิค Random Forest, Gradient Boosted Tree (GBT)

วิทยากร

 • ดร.เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา
  Data Science Team Lead บริษัท คิวบ์ อนาไลติกส์ คอนซัลติ้ง จำกัด