คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่อธิบายการแนวคิดของเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) เบื้องต้น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ เทคนิคการแบ่งกลุ่ม (classification) และเทคนิคการจำแนกประเภทข้อมูล (classification) หรือเทคนิคการวิเคราะห์แบบถดถอย (regression) โดยใช้ซอฟต์แวร์ RapidMiner Studio ช่วยในการวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องเขียนโปรแกรม หรือ coding เลยครับ

หมายเหตุ เนื้อหาการอบรมจะแตกต่างจากในหนังสือ Practical Data Science with RapidMiner

หัวข้อการอบรม

 • แนวคิดของเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)
 • แนวคิดของการจำแนกประเภทข้อมูล (classification) และการวิเคราะห์ถดถอย (regression) เบื้องต้น
 • อธิบายส่วนต่างๆ ของ RapidMiner Studio
 • Workshop การประยุกต์ใช้เทคนิค Machine Learning ด้วย RapidMiner Auto Model
  • ในด้านการตลาด
  • ในด้านการแพทย์
  • ในด้านอุตสาหกรรม

วิทยากร

 • ดร.เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา
  Data Science Team Lead บริษัท คิวบ์ อนาไลติกส์ คอนซัลติ้ง จำกัด