หัวข้อการอบรม

 • Basic Machine Learning: ทำความรู้จักเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของ Machine Learning
  • Machine Learning
   • Supervised Learning
    • Classification Model
    • Regression Model
   • Unsupervised Learning
  • CRISP-DM
 • Supervised Learning Workshop

เขียนโปรแกรม Python เพื่อสร้างแบบจำลองเทคนิคต่าง ๆ ที่เป็นแบบ Supervised Learning โดยเริ่มต้นจากการตรวจสอบข้อมูล การแก้ไขข้อมูล และการทำความสะอาดข้อมูล เพื่อนำไปใช้สร้างแบบจำลอง รวมถึงการประเมินการทำงานของแบบจำลอง สำหรับแบบจำลองชนิดต่าง ๆ ดังนี้

 • Decision Tree
  • Linear-Regression
  • Neural Network
 • Unsupervised Learning Workshop

เขียนโปรแกรม Python เพื่อสร้างแบบจำลองเทคนิคต่าง ๆ ที่เป็นแบบ Unsupervised Learning สำหรับแบบจำลองชนิดต่าง ๆ ดังนี้

 • K-Means-Clustering

วิทยากร

 • คุณกันทรากร จิตต์หาญ
  • Senior Data Scientist
  • บริษัท Cube Analytics Consulting
 • ประสบการณ์การทำงาน
  • บริษัท เชฟรอน (ไทย) จํากัด
  • บริษัท แสนสิริ (Sansiri) จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
  • ได้ร่วมทำโครงการกับหน่วยงานต่างๆJMT network services
  • กรมอุตุนิยมวิทยา
  • กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)