สไลด์และ vdo เรื่อง Machine Learning for Non-Coders (Anyone)

สไลด์การบรรยายเรื่อง Machine Learning for Non-Codes (Anyone) ในงาน Dev Mountain Tech Festival เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมาครับ โดยเนื้อหาในสไลด์จะอธิบายแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่พื้นฐานจนถึงรายละเอียดของเทคนิค Machine Learning ครับ โดยมีหัวข้อหลักๆ ดังนี้ครับ

  • Machine Learning Applications
  • Data Management
  • Data Roles
  • Data Analytics
  • Machine Learning
  • Machine Learning Development Steps
  • No-Code/Low-Code Machine Learning Platform

ท่านใดสนใจดูเอกสารการบรรยายสามารถ DOWNLOAD ได้เลยครับหลังจากนั้นให้ใส่ password ว่า cub32022 เพื่อเปิดไฟล์

และดู clip vdo การบรรยายได้ที่ YouTube ครับ

ท่านใดสนใจเนื้อหาเพิ่มเติมดูรายละเอียดได้จาก https://datacubeth.ai/data-science-training/ ได้เลยครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *