เริ่มต้นโปรเจคทาง Data Analytics ด้วยเรื่องเล็กๆ เสียก่อน

คำพูดนี้เป็นของ Head of Customer Relationship Management ของบริษัทผลิตเครื่องแต่งกายที่เป็นพวกยีนส์ต่างๆ ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศตุรกี บริษัทได้เริ่มใช้การวิเคราะห์ข้อมูลในช่วงประมาณปี 2009 ครับ โดยทำการแบ่งกลุ่มลูกค้าออกมาตามพฤติกรรมการซื้อสินค้าได้ออกมาเป็น 3 กลุ่ม คือ


กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มที่ชอบซื้อเสื้อเชิร์ต
กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มลูกค้าที่ชอบซื้อชุดว่ายน้ำ
กลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มลูกค้าที่ชอบซื้อสินค้ารุ่นใหม่ๆ หลังวางจำหน่ายไม่นาน

หลังจากนั้นบริษัทจึงทำ target marketing โดยการส่ง SMS (ในสมัยนั้น) ไปหาลูกค้าแต่ละกลุ่มและทำให้ลูกค้าที่ไม่ได้ซื้อสินค้านานแล้วกลับมาซื้อสินค้าอีกครั้ง (ประมาณ 20%)

Reference: Predictive Marketing: Easy Ways Every Marketer Can Use Customer Analytics and Big Data

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *