กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย CRISP-DM และตัวอย่างการประยุกต์ใช้ทางด้านการศึกษา

[บทความนี้เป็นเนื้อหาบางส่วนจากหนังสือ An Introduction to Data Mining Techniques (ฉบับภาษาไทย)]

หลังจากที่ท่านผู้อ่านได้ทำความรู้จักกับเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยดาต้า ไมน์นิงแบบต่างๆ ไปแล้ว ในบทความนี้ผมจะแนะนำกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลมาตรฐานซึ่งเป็นเหมือน blueprint ที่ใช้กันอย่างกว้างขวาง เช่นเดียวกันกับกระบวนการ ISO ในโรงงานอุตสาหกรรม หรือกระบวนการ CMMI ซึ่งเป็นมาตรฐานในการพัฒนาซอฟต์แวร์ กระบวนการมาตรฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านดาต้า ไมน์นิงนี้ พัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1996 โดยความร่วมมือกันของ 3 บริษัท คือ DaimlerChrysler SPSS และNCR กระบวนการทำงานนี้เรียกว่า “Cross-Industry Standard Process for Data Mining” หรือเรียกย่อ ว่า “CRISP-DM” [1] <br><br> โดยในกระบวนการ CRISP-DM นี้จะประกอบด้วย 6 ขั้นตอนดังในรูปด้านล่างครับ แต่ละขั้นตอนในรูปจะเป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องกันนั่นคือขั้นตอนถัดไปจะรอผลลัพธ์จากขั้นตอนก่อนหน้าซึ่งแสดงด้วยลูกศรที่เชื่อมระหว่างกล่องสี่เหลี่ยมแต่ละกล่อง ตัวอย่างเช่นเมื่อได้ผลลัพธ์จากขั้นตอนการเตรียมข้อมูล (Data Preparation) แล้วจะนำไปสร้างโมเดลจำแนกประเภทข้อมูลในขั้น Modeling และหลังจากนั้นอาจจะย้อนกลับมาเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ถูกต้องมากขึ้นเพื่อหวังว่าจะโมเดลที่ให้ความถูกต้องมากขึ้นก็ได้ เป็นต้น

อ่านต่อ

Business Middle Left Sidebar

Shows widgets on Business Page Template Middle Section Left Half. Suitable widget: TG: Testimonial, TG: Featured Single Page

Sample Page

This is an example page. It’s different from a blog post because it will stay in one place and will show up in your site navigation (in most themes). Most people start with an About page that introduces them to

Read more

Business Middle Right Sidebar

Shows widgets on Business Page Template Middle Section Right Half. Suitable widget: TG: Testimonial, TG: Featured Single Page

TG: Testimonial

Chocolate bar caramels fruitcake icing. Jujubes gingerbread marzipan applicake sweet lemon drops. Marshmallow cupcake bear claw oat cake candy marzipan. Cookie soufflé bear claw.

Mr. Bipin Singh CEO

Business Bottom Sidebar

Shows widgets on Business Page Template Bottom Section. Suitable widget: TG: Services, TG: Call To Action Widget, TG: Featured Widget
  • TG: Services - Display some pages as services. Best for Business Top or Bottom sidebar.
  • TG: Call To Action Widget - Use this widget to show the call to action section.
  • TG: Featured Widget - Show your some pages as recent work. Best for Business Top or Bottom sidebar.