คำอธิบายหลักสูตร

ในปัจจุบันมีข้อมูลเป็นจำนวนมาก (volume) ซึ่งมีลักษณะที่หลากหลาย (variety) และเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว (velocity) ซึ่งเรียกข้อมูลลักษณะนี้ว่า Big Data และมีเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ช่วยในการจัดการข้อมูล Big Data เหล่านี้ ในการอบรมครั้งนี้จะปูพื้นฐานของการจัดการ Big Data และแนะนำการใช้งานเทคโนโลยีต่างๆ เช่น Hadoop, Spark และทดลองทำงานจริงบนระบบ cloud computing

หัวข้อการอบรม

 • อธิบายลักษณะของข้อมูล Big Data
 • หลักการของ Map Reduce ในการจัดการข้อมูล Big Data
 • Workshop การใช้เทคโนโลยีต่างๆ บน Cloud
  • การสร้าง Cluster
  • การใช้งาน Map Reduce บนระบบ Hadoop
  • การจัดการข้อมูลด้วย Spark และ PySpark

วิทยากร

 • ดร.เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา
  Data Science Team Lead บริษัท คิวบ์ อนาไลติกส์ คอนซัลติ้ง จำกัด