ภาพรวมของหลักสูตร

คำสั่ง SQL เป็นภาษาที่ใช้ในการจัดการข้อมูลที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูล (database) เคยมีคนถามผมว่า “ยังต้องสอน SQL กันอีกหรอ” คำตอบของผมคือ “ยังต้องมีครับ” เนื่องจาก

 • SQL เป็นพื้นฐานอย่างหนึ่งของงานทางด้าน Data Analysis
 • SQL ยังใช้งานกันอย่างแพร่หลายในองค์กรหรือบริษัทต่างๆ
 • SQL เป็นภาษาที่เรียนรู้ง่ายและมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในบริษัทส่วนใหญ่ซึ่งใช้ SQL Server

นั่นคือเหตุผลว่าทำไม Data Cube ถึงอยากจัดอบรมการใช้งาน SQL เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลครับ โดยวิทยากรในคอร์สนี้คือ คุณกันทรากร จิตต์หาญ เป็น Senior Data Scientist ของบริษัท Cube Analytics Consulting ซึ่งมีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Data มาจากบริษัทใหญ่ๆ หลายที่ เช่น แสนสิริ (Sansiri) ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) และได้ร่วมทำโครงการกับหน่วยงานต่างๆ เช่น JMT network services, กรมอุตุนิยมวิทยา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ครับ

หัวข้อการอบรม

วันที่ 1

 • What is Database? : Database และ Relational Database คือ อะไร
 • What is SQL?: SQL คือ อะไร
 • Basic SQL
  • Data Model : โครงสร้างสำหรับการจัดเก็บข้อมูลแบบ Relational Database
  • Create Database : การสร้างฐานข้อมูล โดยใช้ภาษา SQL
  • Create Table : การสร้างตารางข้อมูลในฐานข้อมูล โดยใช้ภาษา SQL
  • Insert Table : การเพิ่มข้อมูลเข้าใส่ในตาราง
  • Select Data from Table : การเลือกข้อมูลออกมาจากตาราง
   • Select without conditions : การเลือกข้อมูลจากตารางแบบไม่มีเงื่อนไข
   • Select with conditions: การเลือกข้อมูลแบบมีเงื่อนไข
  • Select Calculations: ใช้คำสั่ง Select เพื่อการคำนวณ
 • Intermediate SQL
  • Aggregate Functions: การใช้ functions สำหรับคำนวณ เพื่อสรุปค่าตัวเลขจากตาราง
  • Group By: การจัดกลุ่มข้อมูลตามค่าที่อยู่ใน columns ที่แสดงความเป็นหมดหมู่ข้อมูลภายในตาราง
  • Order By: การเรียงลำดับตามค่าที่อยู่ใน columns ที่อยู่ในตารางที่สนใจ
  • Distinct: การเลือกค่าที่ไม่ซ้ำกันเลยใน columns ที่อยู่ในตารางที่สนใจ

วันที่ 2

 • Intermediate SQL
  • Subqueries: การสร้าง query ซ้อน query
  • Join: การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตาราง
  • Case: แปลงค่าข้อมูลในตารางโดยใช้เงื่อนไข
  • Union/Union All: การเอาตารางมาที่มีโครงสร้างเหมือนกันมาต่อกัน
  • Cast: การเปลี่ยนชนิดของข้อมูลจากค่าที่อยู่ในตาราง
  • Datetime Functions : การใช้ function เกี่ยวกับข้อมูลวันที่

วิทยากร

 • คุณกันทรากร จิตต์หาญ
  Senior Data Scientist
  บริษัท Cube Analytics Consulting
 • ประสบการณ์การทำงาน
  • บริษัท เชฟรอน (ไทย) จํากัด
  • บริษัท แสนสิริ (Sansiri) จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
  • ได้ร่วมทำโครงการกับหน่วยงานต่างๆ
   • JMT network services
   • กรมอุตุนิยมวิทยา
   • กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)

รายละเอียดการอบรม

 • วันเสาร์ที่ 18 และ วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:00-16:00 น.
 • ค่าใช้จ่ายในการอบรมท่านละ 4,900 บาท
  • (ราคารวม vat 7% แล้ว แต่ทางหน่วยงานสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ครับ)
  • สามารถออกใบกำกับภาษีในนามหน่วยงานหรือบุคคลได้ครับ (ออกโดยบริษัท คิวบ์ เอ็ดยู-ซีน จำกัด)
 • ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับเอกสารประกอบการอบรมในรูปแบบ PDF 
 • อบรมที่ Cube Space by Data Cube (ชั้น 4 อาคาร ลิขิต ซอยลาดพร้าว 23) ตรงข้าม MRT สถานีลาดพร้าว
 • รับจำนวนจำกัดเพียง 10 ท่านเท่านั้น

จัดการอบรมโดย บริษัท คิวบ์ เอ็ดยู-ซีน จำกัด (Cube Edu-sine)
ติดต่อได้ที่:

 • Facebook: http://facebook.com/datacube.th
 • Email:  chutimon@datacubeth.ai หรือ eakasit@datacubeth.ai
 • Mobile: 0894963840
 • Line ID: eakasitp