หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Mining โดยซอฟต์แวร์ RapidMiner Studio 9
(ขั้นพื้นฐานและปานกลาง) รุ่นที่ 38 (รุ่นแรกปี 2564)

*** เนื้อหาการอบรมครอบคลุมการสอบ RapidMiner certificate เรื่อง Application & Use Cases , Data Engineering และ Machine Learning ระดับ Professional ซึ่งlสามารถสอบได้ ฟรี !! ครับ ***

ภาพรวมของหลักสูตร

โลกในยุคปัจจุบันได้ก้าวเข้าไปสู่ยุคที่เรียกว่า “Big Data” หรือ “ข้อมูลอภิมหาศาล” เนื่องจากในแต่ละวันมีข้อมูลเกิดขึ้นมากมาย อาทิเช่น ข้อมูลสมาชิกของ Facebook ข้อมูลการซื้อสินค้าจากในซุปเปอร์มาร์เกตต่างๆ และเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเราจำเป็นต้องนำข้อมูลอภิมหาศาลเหล่านี้มาทำการวิเคราะห์ (analyze) ซึ่งเทคนิคหนึ่งที่ได้รับการนิยมอย่างสูงในปัจจุบัน คือ เทคนิค Data Mining ซึ่งเป็นเทคนิคที่ค้นหาความสัมพันธ์ในข้อมูล เช่น ถ้าลูกค้าซื้อเบียร์แล้วลูกค้าจะซื้อผ้าอ้อมร่วมไปด้วย หรือถ้าเรากด Like หน้า Facebook page เราจะเห็นว่า Facebook มีระบบแนะนำ page อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาให้ด้วย หรือ การสร้างโมเดลเพื่อทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ทำนายยอดขายในไตรมาสถัดไป หรือ การทำนายว่าพนักงานคนไหนที่จะลาออกจากบริษัทในช่วง 3 เดือนข้างหน้า ตัวอย่างเหล่านี้ล้วนเป็นผลมาจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้าน Data Mining

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Data Mining นี้กำลังเป็นที่นิยมไปทั่วโลกด้วยแรงขับเคลื่อนอย่างหนึ่งคือ การมีซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ทำการวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้น แต่ซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่จะเป็นซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ (commercial software) เช่น SAS Enterprise Miner หรือ IBM Intelligent Miner ทว่าการลงทุนซื้อซอฟต์แวร์เชิงธุรกิจเหล่านี้มาใช้งานอาจจะไม่คุ้มค่าในการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หรืออาจารย์ นักวิจัย และ นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ดังนั้นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้เราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ได้คือการใช้ open source software ที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ฟรี !!!) เช่น ซอฟต์แวร์ Weka ผมคลุกคลีกับ Weka มาเป็นเวลาหลายปี เคยเขียนคู่มือการใช้งาน Weka Explorer ลงในนิตยสาร OpenSource2Day สร้างหลักสูตรการอบรมการใช้งาน Weka Explorer และอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ตัวนี้มาเป็นจำนวนเกือบยี่สิบรุ่น แม้ว่าซอฟต์แวร์นี้จะใช้งานได้ง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นและสะดวกที่จะนำไปใช้ในการพัฒนา Web Application แต่ในหลายๆ ครั้งผมมักจะพบข้อจำกัดหรือความยากในการแสดงผลจากซอฟต์แวร์ตัวนี้ ดังนั้นผมจึงหันมาสนใจซอฟต์แวร์ตัวอื่นที่สามารถทดแทนหรือดีกว่าซอฟต์แวร์ Weka Explorer และผมก็พบกับซอฟต์แวร์ RapidMiner Studio 8 ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ทาง Data Mining ที่ได้รับการโหวตว่ามีผู้ใช้งานมากที่สุดจากเว็บไซต์ KDnuggets.com เมื่อปี 2013 ในหลักสูตรนี้ผมจะแนะนำให้คุณรู้จักการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Mining ตั้งแต่ระดับต้นจน (basic) จนถึงระดับกลาง (intermediate) ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ RapidMiner Studio 8 ซึ่งเป็นเวอร์ชันล่าสุด ถ้าคุณยังลังเลว่าคุณควรจะมาเข้าร่วมอบรมหลักสูตรนี้กับผมหรือไม่ ผมขอถาม 8 คำถามสั้นๆ ดังนี้ครับ

 • สนใจการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Data Mining แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงดี
 • อยากรู้ว่าลูกค้าซื้อสินค้าอะไรเป็นส่วนใหญ่
 • อยากเข้าใจพฤติกรรมการบริโภทของลูกค้า
 • อยากหยั่งรู้อนาคต (บางส่วน)
 • อยากทำงานวิจัยทางด้าน text mining
 • อยากทำงานวิจัยทางด้าน image processing
 • ไม่ชอบการเขียนโปรแกรมแต่อยากวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนได้
 • เคยเข้าร่วมการอบรมการใช้งาน Weka Explorer มาแล้วและอยาก update ความรู้ทาง Data Mining ใหม่ๆ ด้วยซอฟต์แวร์ใหม่ๆ

ถ้าคุณตอบว่า “ใช่” ในคำถามข้อใดข้อหนึ่ง ผมขอแนะนำว่าคุณควรจะมาเข้าร่วมอบรมกับผมครับ และคุณจะรู้ว่าทำไมผมถึงเปลี่ยนใจจาก Weka Explorer มาตกหลุมรักซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า RapidMiner Studio 9 ครับ ^^

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • นิสิต/นักศึกษาที่สนใจการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Mining และ open source software RapidMiner Studio 9
 • อาจารย์มหาวิทยาลัยที่ต้องการ update ความรู้ทางด้าน Data Mining และเรียนรู้การใช้งานซอฟต์แวร์ใหม่ๆ ที่ดีขึ้น
 • บุคลากรทางด้าน IT ที่ต้องการเพิ่มทักษะทาง Data Mining
 • หน่วยงานหรือองค์กรที่ต้องการนำเทคนิค Data Mining และ open source software RapidMiner Studio 8 ไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ภายในองค์กรหรือทดแทน commercial software
 • ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (SME) ที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าหรือการซื้อขายสินค้า

เนื้อหาการอบรม (Course Outline)

วันที่ 1

 • แนะนำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Mining และการใช้ประโยชน์ในงานวิจัย
 • แนะนำกระบวนการ CRISP-DM เบื้องต้นสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
 • แนะนำส่วนต่างๆ ของซอฟต์แวร์ RapidMiner Studio 9
 • การนำข้อมูลไฟล์ Excel, CSV เข้ามาใช้ใน RapidMiner Studio 9
 • ลักษณะของแอตทริบิวต์ (attribute) ต่างๆ ในชุดข้อมูล
 • การเขียนไฟล์ให้อยู่ในรูปแบบของ Excel และ CSV
 • การแสดงข้อมูลในกราฟแบบต่างๆ เช่น scatter plot, time series
 • การค้นหา Outlier ซึ่งเป็นข้อมูลที่แตกต่างจากข้อมูลอื่นๆ
 • การค้นหาข้อมูลที่ผิดพลาด (missing value) และแทนที่ด้วยค่าที่กำหนดเองหรือค่าทางสถิติ
 • การแปลงข้อมูลด้วยเทคนิค discretization แบบกำหนดช่วงเองหรือแบบอัตโนมัติ
 • การลดจำนวนข้อมูลด้วยการ sampling แบบต่างๆ
 • การเลือกแอตทริบิวต์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 • แนะนำการหากฏความสัมพันธ์ (association rules) และการประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ
 • แนะนำเทคนิคการหากฏความสัมพันธ์ด้วยเทคนิค Apriori และ FP Growth
 • การแปลงข้อมูลจากฐานข้อมูล relation database ให้เป็นฐานข้อมูล transaction database
 • การหากฏความสัมพันธ์ด้วยเทคนิค FP Growth ซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
 • Workshop การหากฏความสัมพันธ์จากข้อมูลการซื้อสินค้าด้วย RapidMiner Studio 9
 • แนะนำการแบ่งกลุ่มข้อมูล (clustering) และการประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ
 • แนะนำตัววัดประสิทธิภาพของการแบ่งกลุ่มข้อมูล
 • แนะนำการแบ่งกลุ่มข้อมูลด้วยเทคนิค K-Means
 • Workshop การแบ่งกลุ่มข้อมูลด้วย RapidMiner Studio 9

วันที่ 2

 • แนะนำการจำแนกประเภทข้อมูล (classification)
 • การวัดประสิทธิภาพของการจำแนกประเภทข้อมูล
 • แนะนำเทคนิค Linear Regression และการประยุกต์ใช้งาน
 • การใช้งาน Linear Regression ใน RapidMiner Studio 9
 • แนะนำเทคนิค Naive Bayes และการประยุกต์ใช้งาน
 • การใช้งาน Naive Bayes ใน RapidMiner Studio 9
 • แนะนำเทคนิค Decision Tree และการประยุกต์ใช้งาน
 • การใช้งาน Decision Tree ใน RapidMiner Studio 9
 • แนะนำเทคนิค K-Nearest Neighbours (KNN) และการประยุกต์ใช้งาน
 • การใช้งาน KNN ใน RapidMiner Studio 9

วันที่ 3

 • แนะนำเทคนิค Neural Networks และการประยุกต์ใช้งาน
 • การใช้งาน Neural Networks ใน RapidMiner Studio 9
 • แนะนำเทคนิค Support Vector Machines (SVM) และการประยุกต์ใช้งาน
 • การใช้งาน SVM ใน RapidMiner Studio 9
 • Workshop การจำแนกประเภทข้อมูลในงานด้านต่างๆ
 • การคัดเลือกแอตทริบิวต์ (attribute selection) และการประยุกต์ใช้ในการจำแนกประเภทข้อมูล
 • Workshop การคัดเลือกแอตทริบิวต์และการจำแนกประเภทข้อมูลในงานด้านต่างๆ
 • แนะนำการทำ Text Mining ด้วย RapidMiner Studio 9
 • Workshop การจำแนกข้อความที่เป็น spam จาก SMS
 • Workshop การแบ่งกลุ่มข้อมูลจากข้อความรีวิว (Review)
 • Workshop การหากฏความสัมพันธ์จากข้อความรีวิว
 • แนะนำการทำ Image Mining ด้วย RapidMiner Studio 9
 • Workshop การจำแนกรูปภาพออกเป็นประเภทต่างๆ

 วิทยากร

ดร. เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา

การศึกษา

 • ปริญญาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก)
 • visiting PhD Student ที่มหาวิทยาลัย York (York University) เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา
 • ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

ประสบการณ์

 • สอบผ่านมาตรฐานและได้รับ RapidMiner Certificate ระดับ Expert
 • ได้เป็น RapidMiner Ambassador คนแรกของเมืองไทย
 • สอบผ่านมาตรฐานและได้รับ RapidMiner Certificate ระดับ Analyst
 • ผู้แต่งหนังสือ An Introduction to Data Mining Techniques (ภาษาไทย)
 • ผู้ร่วมก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วนสามัญ ดาต้า คิวบ์ (data cube)
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Dat Engineering)  วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU)
 • ได้รับทุน visiting PhD Student ณ มหาวิทยาลัยยอร์ค (York) เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา
 • ได้รับ statement of completion หลักสูตร Data Mining with Weka จากมหาวิทยาลัย Waikato
 • อดีตที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์ข้อมูลให้กับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
 • วิทยากรประจำหลักสูตร Practical Data Mining with RapidMiner Studio 6 รุ่นที่ 1-10 ระหว่างเดือน พฤษภาคม 2557 – พฤศจิกายน 2558
 • อาจารย์พิเศษในวิชา Data Warehouse and Data Mining ภาคการเรียนที่ 1 หลักสูตรวิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Engineering) ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • อาจารย์พิเศษในวิชา Data Warehouse and Data Mining ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยรังสิต
 • อาจารย์พิเศษในวิชา Data Warehouse and Data Mining ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยรังสิต
 • วิทยากรรับเชิญอบรม Practical Data Mining with RapidMiner Studio 6 ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย  กรุงเทพมหานคร วันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2558
 • วิทยากรรับเชิญอบรม Practical Data Mining with RapidMiner Studio 6 ณ บริษัท เงินติดล้อ จํากัด  กรุงเทพมหานคร วันที่ 21 – 22 ตุลาคม และ 12 พฤศจิกายน 2558
 • วิทยากรรับเชิญอบรม Practical Data Mining with RapidMiner Studio 6 ณ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วันที่ 7 – 9 กรกฏาคม 2558
 • วิทยากรรับเชิญอบรม Practical Data Mining with RapidMiner Studio 6 ณ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฏาคม 2558
 • วิทยากรรับเชิญอบรม Practical Data Mining with RapidMiner Studio 6 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 15-17 มิถุนายน 2558
 • วิทยากรรับเชิญอบรม Practical Data Mining with RapidMiner Studio 6 ณ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 5-7 มิถุนายน 2558
 • วิทยากรรับเชิญอบรม Practical Data Mining with RapidMiner Studio 6 ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2558
 • วิทยากรรับเชิญอบรม Practical Data Mining with RapidMiner Studio 6 ณ บริษัท Retail Soft ในเครือ SSUP Group กรุงเทพมหานคร วันที่ 24,26-27 มีนาคม 2558
 • วิทยากรรับเชิญในการบรรยายเรื่อง Introduction to Data Mining and Big Data Analytics ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร วันที่ 14 มีนาคม 2558
 • วิทยากรรับเชิญในการบรรยายเรื่อง Introduction to Data Mining and Big Data Analytics ณ บริษัท ยูแทคไทย จำกัด วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
 • วิทยากรรับเชิญในการบรรยายเรื่อง Introduction to Data Mining and Big Data Analytics ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย วันที่ 28 มกราคม 2558
 • วิทยากรรับเชิญอบรม Practical Data Mining with RapidMiner Studio 6 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย วันที่ 20 และ 27 มกราคม 2558
 • วิทยากรรับเชิญอบรม Practical Data Mining with RapidMiner Studio 6 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 1 และ 2 จังหวัดอุดรธานี วันที่ 9-11 มกราคม 2558
 • วิทยากรรับเชิญในการบรรยายเรื่อง Introduction to Data Mining for SME ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น วันที่ 15 มกราคม 2558
 • วิทยากรรับเชิญในการบรรยายเรื่อง Introduction to Data Mining and Big Data Analytics ณ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 20 ธันวาคม 2557
 • วิทยากรรับเชิญอบรม Practical Data Mining with RapidMiner Studio 6 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 8-10 ธันวาคม 2557
 • วิทยากรรับเชิญอบรม Practical Data Mining with RapidMiner Studio 6 ณ บริษัท Western Digital (WD) (Thailand) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 18,20 และ 25 พฤศจิกายน 2557
 • วิทยากรรับเชิญอบรม Practical Data Mining with RapidMiner Studio 6 ณ บริษัท พี ที จี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) วันที่ 14, 19 และ 21 พฤศจิกายน 2557
 • วิทยากรรับเชิญอบรม Introduction to Data Mining Techniques ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ วันที่ 26 กันยายน 2557
 • วิทยากรรับเชิญอบรม Practical Data Mining with RapidMiner Studio 6 ณ บมจ. ที โอ ที (TOT) วันที่ 25-27 สิงหาคม 2557
 • วิทยากรรับเชิญอบรม Practical Data Mining with RapidMiner Studio 6 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงสุวรรณภูมิ จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 20-22 สิงหาคม 2557
 • วิทยากรรับเชิญอบรม Practical Data Mining with RapidMiner Studio 6 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 5,7 และ 8 สิงหาคม 2557
 • วิทยากรรับเชิญอบรม Basic Data Mining for Marketing using RapidMiner Studio 6 ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) วันที่ 24-25 มิถุนายน 2557
 • วิทยากรรับเชิญในการบรรยายเรื่อง Introduction to Data Mining and Big Data Analytics ณ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • วิทยากรรับเชิญอบรม Practical Data Mining with RapidMiner Studio 6 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ผู้ก่อตั้งหลักสูตร An Introduction to Data Mining (Workshop with WEKA)
 • วิทยากรประจำหลักสูตร Web Application Development using Weka and PHP
 • วิทยากรประจำหลักสูตร Basic Data Mining with WEKA
 • วิทยากรรับเชิญอบรม Data Mining with WEKA ณ บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด (REPCO)
 • วิทยากรรับเชิญอบรม Data Mining with WEKA ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • วิทยากรรับเชิญอบรมหลักสูตร An Introduction to Data Mining ณ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) – DTAC
 • วิทยากรรับเชิญอบรม Data Mining with WEKA ณ บริษัท โมโนเทคโนโลยี จำกัด
 • วิทยากรรับเชิญอบรม Data Mining with WEKA ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • วิทยากรรับเชิญหลักสูตร ขุดเหมืองข้อมูลด้วย Weka รุ่นที่ 1 – 7 สถาบัน Open Source Education Center
 • วิทยากรหัวข้อ “Training Data Mining with Weka” จัดโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
 • ผู้เขียนบทความ “ขุดเหมืองข้อมูลด้วย Weka” นิตยสาร OpenSource2Day
 • ประสบการณ์พัฒนาระบบงาน Help Desk ด้วยเทคนิค data mining
 • ประสบการณ์พัฒนาระบบพยาการณ์น้ำฝนด้วยเทคนิค data mining ฯลฯ
 • อดีตผู้ร่วมก่อตั้งและวิทยากรของ หสม. โอเพน ไมเนอร์
 • อดีตผู้ช่วยนักวิจัย ห้องปฏิบัติการ Information Systems ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) งานวิจัยด้าน Data Mining, Bioinformatics และ Chemoinformatics
 • อดีตที่ปรึกษาโครงงานปริญญาตรี ห้องปฏิบัติการ Data Analysis and Knowledge Discovery Laboratory (DAKDL) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คู่มือการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย RapidMiner Studio 7

ดูบทความแบบออนไลน์ได้ที่นี่ หรือ scribd

ตัวอย่าง slide ประกอบการอบรม

วันเวลาและสถานที่อบรม

 • รุ่นที่ 38
  • วันเวลา: วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 – วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 (อบรมจำนวน 3 วัน) เวลา 9:30-17:00 น.
  • สถานที่: Cube Space by Data Cube (อาคารลิขิต ลาดพร้าวซอย 23 ตรงข้าม MRT ลาดพร้าว)

ค่าลงทะเบียน

จัดการอบรมโดย หสม. ดาต้า คิวบ์
ติดต่อได้ที่:

 • Facebook: http://facebook.com/datacube.th
 • Email: sit.ake@gmail.com
 • Mobile: 0894963840
 • Line ID: eakasitp

ขณะนี้มีผู้สนใจสำรองที่นั่งรุ่นที่ 38 แล้วจำนวน 9 ท่าน (รับไม่เกิน 14 ท่านเพื่อให้มี social distance ครับ)

 1. QDT1
 2. QDT2
 3. คุณ อรวรรณ
 4. คุณ ทรงพล
 5. คุณ กาลัญญู
 6. คุณ ทิชากรช์
 7. คุณ อิทธินันท์
 8. คุณ ยุทธนา
 9. คุณ  ไพวรรณ์

สำรองที่นั่งได้ที่ (หลังจากลงทะเบียนแล้วกรุณารอ email ยืนยันกลับไปครับ และเราจะแจ้ง SMS กลับไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ครับ ต้องขออภัยบางครั้งอาจจะล่าช้าเนื่องจากไม่ได้เป็นระบบอัตโนมัติครับ ^^)