บริษัท คิวบ์ อนาไลติกส์ คอนซัลติ้ง จำกัด

เลขที่ 7 ซอยลาดพร้าว 23 แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Facebook: datacube.th

Email: eakasit@datacubeth.ai

Mobile: 0894963840

LineID: eakasitp