เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง เทคนิคการใช้ Big Data ต่อยอดธุรกิจ

เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2021 ทางดาต้า คิวบ์ได้ไปร่วม live กับ Page Ocean Sky Network ผู้พัฒนาระบบ Social Analytics ที่ชื่อว่า Mandala (ซึ่งสามารถดาวน์โหลดมาทดลองได้ฟรีครับ) ในหัวข้อ เทคนิคการใช้ Big Data ต่อยอดธุรกิจ โดยมีเนื้อหาแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

 • แนะนำให้รู้จักกับ Big Data ว่าคืออะไร
 • แนะนำให้รู้จักการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ต่างๆ เช่น
  • การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analytics)
  • การวิเคราะห์เชิงวินิจฉัย (Diagnostics Analytics)
  • การวิเคราะห์เชิงพยากรณ์ (Predictive Analytics)
  • การวิเคราะห์เชิงแนะนำ (Prescriptive Analytics)
 • ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจ
  • ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูล Social Media ด้วยระบบ Mandala

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ และสามารถดู live การบรรยายได้ที่นี่ หรือ facebook ของ Ocean Sky Network ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *