หัวข้อการอบรม

 • Pandas Library เป็น Library ที่ช่วยจัดการข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของตาราง
 • DataFrame: การใช้งาน Pandas DataFrame
  • Selection and Indexing
  • Conditional Selection
  • Data Input and Output: การนำเข้า และการส่งออกข้อมูล
  • Missing Data: การจัดการกับข้อมูลที่ขาดหายไป
  • Groupby: การจัดกลุ่มข้อมูลหมวดหมู่
  • Merging, Joining, and Concatenating: การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง 2 DataFrame
  • Operation: ตัวดำเนินการต่าง ๆ ที่สามารถเรียกใช้ได้ใน Pandas DataFrame

วิทยากร

 • คุณกันทรากร จิตต์หาญ
  • Senior Data Scientist
  • บริษัท Cube Analytics Consulting
 • ประสบการณ์การทำงาน
  • บริษัท เชฟรอน (ไทย) จํากัด
  • บริษัท แสนสิริ (Sansiri) จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
  • ได้ร่วมทำโครงการกับหน่วยงานต่างๆJMT network services
  • กรมอุตุนิยมวิทยา
  • กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)