บริษัท คิวบ์ อนาไลติกส์ คอนซัลติ้ง จำกัด (Cube Analytics Consulting Co., Ltd.)

 • ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2020 ก่อนหน้านี้เป็น ห้างหุ้นส่วนสามัญ ดาต้า คิวบ์  
 • มีดร.เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา ซึ่งเป็น RapidMiner Ambassador คนแรกของประเทศไทย เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง (co-founder) และหัวหน้าทีม Data Science
 • มีพนักงานของเรามี skill ในการทำงานด้านข้อมูลในหลายลักษณะ ได้แก่
  • ระบบจัดการฐานข้อมูล (database) 
   • ฐานข้อมูล SQL Server
   • ฐานข้อมูล Oracle
   • SQL Server Integration Service (SSIS)
  • ซอฟต์แวร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล (data science)
   • RapidMiner Studio
   • RapidMiner AI Hub
   • Python
   • SAS Viya
  • ซอฟต์แวร์ในการแสดงผล (data visualization)
   • Tableau
   • Power BI
   • Qlik Sense
 • บริการของบริษัท (service) จะมี 3 ส่วน คือ
  • บริการจัดอบรมภายในองค์กรและแบบ public
   • อบรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้าน Data Science
  • บริการให้คำปรึกษา
   • ให้คำปรึกษาการจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ
  • บริการพัฒนาระบบและวิเคราะห์ข้อมูล
   • Implement ระบบทางด้าน Data Science/Machine Learning
 • ผลงานที่ผ่านมา
  • บริษัทที่เข้าร่วมอบรมกับทางเรา
   • ภาคการเงินและธนาคาร (Banking and Finance)
    • ธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank of Thailand)
    • ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
    • ธนาคารทหารไทยธนชาต (ttb)
    • ธนาคารทิสโก้ (Tisco)
    • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (BAAC)
    • ธนาคารออมสิน (GSB)
    • ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)
    • บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (BKI)
    • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
    • บริษัท บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด (T-leasing)
    • บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (NTL)
    • บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
    • บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) (JMT)
   • ภาคอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturer)
    • บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCG Packaging)
    • บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (SCG Chemical)
    • บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (CP Food)
    • บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด (Western Digital)
    • บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จํากัด (Ajinomoto)
    • บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด (SIAM YAMATO Steel)
    • บริษัท เด็นโซ่ ประเทศไทย จํากัด (DENSO)
    • บริษัท พาต้าเคมีคอล แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด (PATA Chemical and Machinary)
   • ภาคธุรกิจพลังงาน
    • บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (PTG Energy)
    • บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)
    • บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
   • ภาคธุรกิจค้าปลีกและที่เกี่ยวข้อง
    • บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) (TV Direct)
    • บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด (Jaymart Mobile)
    • บริษัท ยัสปาล จำกัด (Jaspal)
   • บริษัทเอกชนอื่นๆ
    • บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) (L.P.N. Development)
    • บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 
    • สำนักพิมพ์แจ่มใส (Jamsai Publishing)
   • ภาครัฐ (Government)
    • กรมอุตุนิยมวิทยา
    • กรมทางหลวงชนบท
    • กรมสรรพสามิต
    • กรมวิชาการเกษตร
   • มหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น
    • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University)
    • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL)
    • มหาวิทยาลัยราชภัฏ
  • บริการพัฒนาระบบและวิเคราะห์ข้อมูล
   • พัฒนาระบบ/โครงการ (Project) ทาง Data Science & Machine Learning
    • โครงการพยากรณ์ภัยพิบัติของประเทศไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    • โครงการรวบรวมข้อมูล Big Data ของกรมอุตุนิยมวิทยา
    • โครงการพยากรณ์จำนวนหนังสือที่จะจัดพิมพ์ สำนักพิมพ์แจ่มใส
    • โครงการ Customer Analytics เพื่อหาลูกค้าที่มีโอกาสซื้อสินค้า บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)
   • Strategic Partnership วิเคราะห์ข้อมูลตามที่ลูกค้าต้องการ
    • On site service 2-3 วันต่อสัปดาห์ เพื่อช่วยในการจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยเป็นตัวกลางระหว่างทีม IT และทีม Marketing/Strategic Planning